NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní generálka

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Z MAG´10 (logistika a obsah zkoušek)
 

Klíčovou součástí přípravy nové maturitní zkoušky byla generální zkouška její společné části. Do projektu se přihlásilo 1278 škol z celkového počtu 1289.

Cíle maturitní generálky:                                                       

 1. Ověřit funkčnost a spolehlivost systému organizačního a logistického zabezpečení společné části a tzv. systému řízení bezpečnostních rizik. Specifikem bude simulace bezpečnostních incidentů, která má za cíl prověřit funkčnost záložních řešení a systémů ochrany „zkušebního tajemství“. 
   
 2. Ověřit praktickým způsobem připravenost pedagogických pracovníků pro výkon funkce školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek a hodnotitele písemných prací. Generálka se tak jakožto praktická složka vzdělávání stane součástí jejich přípravy k výkonu těchto funkcí.
   
 3. Poskytnout školám, jejich vedoucím pracovníkům, učitelům a zejména žákům praktické informace potřebné pro kvalifikovanou a pokud možno bezrizikovou volbu maturitní zkoušky a pro případné přijetí některých opatření, která rizika možného neúspěchu zmírní. Z tohoto pohledu je podstatné, že druhé a třetí etapy generálky se zúčastní právě ti žáci, kteří budou v roce 2011 jako první maturovat novým způsobem.

 

Maturitní generálka, která proběhla na podzim 2010, byla dne 16. března 2010 vyhlášena ministryní PhDr. Miroslavou Kopicovou, a to formou tzv. pokusného ověřování (viz aktualita MŠMT vyhlašuje maturitní generálku). Maturitní generálka byla dlouhodobě součástí programu přípravy reformy maturitní zkoušky a zároveň největším projektem ověřování dovedností a znalostí žáků, jaký kdy byl v českém školství realizován.

Ke stažení:

Proč MAG´10?

ŽÁCI:
měli možnost si vyzkoušet testy/písemky a jejich náročnost, dostali výsledky před podáním přihlášek, takže se mohli zodpovědně rozhodnout o volbě předmětu a úrovně obtížnosti u ostré maturity.
Maturitní generálky se zúčastnili žáci, kteří v roce 2011 poprvé maturovali podle nových pravidel.

ŘEDITELÉ ŠKOL:
získali přímou zkušenost s přípravou a organizací zkoušek ve škole.

UČITELÉ – KOMISAŘI, ZADAVATELÉ A HODNOTITELÉ:
získali přímou praktickou zkušenost s výkonem své funkce, ověřili si v praxi to, v čem byli školeni v rámci přípravy učitelů k maturitní zkoušce (CISKOM).

UČITELÉ MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ/TŘÍDNÍ UČITELÉ:

získali výsledky svých žáků a mohli tak lépe zacílit jejich přípravu k MZ a lépe poradit žákům při volbě předmětů a úrovní obtížnosti u ostré maturity.

CERMAT a MŠMT si ověřili:

 • funkčnost všech logistických postupů a organizačních metodik, řídicích a monitorovacích systémů;
 • funkčnost a spolehlivost technologické infrastruktury, tj. zejména informačních systémů, výrobní infrastruktury, distribučních služeb;
 • připravenost učitelů k výkonu funkcí komisařů, zadavatelů a hodnotitelů písemných prací;
 • funkčnost bezpečnostních opatření proti úniku a zneužití zkušebního tajemství;
 • funkčnost systému řízení bezpečnostních a organizačních rizik, mj. systémy nasazování záložních řešení.