NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní zkouška 2011

Model maturitní zkoušky pro rok 2011

Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Rok 2011 je tzv. náběhovou fází.

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2011 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
2–3 povinné zkoušky
- stanovil ředitel školy
max. 3 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění
max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovil ředitel školy
Důležité informace k maturitě v roce 2011 naleznete v těchto záložkách: