NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Model maturitní zkoušky

  • Proč model nové maturity vymezuje jinak společnou a profilovou část?
    Profilová část je de facto „školní“, zatímco společná je „státní“. Znamená to, že společná (státní) část je garantovaná státem, je jednotná a srovnatelná, zatímco profilová (školní) část je zajišťována školou a slouží k její profilaci, resp. k profilaci daného oboru vzdělání. Jedinou výjimku tvoří dílčí ústní zkouška, která je součástí komplexní zkoušky společné části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ta sice patří do společné části, ale je zajišťována školou v rámci ústních zkoušek profilové části.
  • Platí, že úspěšné složení maturity je podmíněno úspěšným složením obou jejích částí?
    Ano. V praxi to znamená, že žák musí složit úspěšně všechny povinné zkoušky společné části a všechny povinné zkoušky profilové části maturity.