NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Nejúspěšnější studenti ve zkoušce Matematika+ byli oceněni v Senátu

12.06.2019

V pondělí 10. 6. 2019 proběhlo na půdě Senátu Parlamentu České republiky slavnostní ocenění studentů, kteří konali nepovinnou výběrovou zkoušku Matematika+ a dosáhli v ní excelentních výsledků. Ocenění získalo 11 absolventů gymnázií (víceletých i čtyřletých) a 4 nejúspěšnější řešitelé ze středních odborných škol.

Čestná uznání letos získali i učitelé matematiky ze čtyř nejúspěšnějších středních odborných škol (dvě pražské a po jedné brněnské a třebíčské) za výrazně vyšší podíl studentů s velmi dobrými výsledky u zkoušky v porovnání se studenty z ostatních odborných škol.

Ocenění předával senátor Jiří Drahoš společně se zástupci Jednoty českých matematiků a fyziků a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Celou akci doprovázel hrou na housle Jakub Janský, člen pražského Sukova komorního orchestru.

Fotografie ze slavnostního předání čestných uznání naleznete zde

Zkouška ověřuje dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia zejména na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření. Zkouška pokrývá celý rozsah středoškolského učiva matematiky, obsahem didaktického testu jsou jak běžné středoškolské úlohy, tak i obtížnější úlohy, které ověřují předpoklady žáka k náročnějšímu studiu.

Některé vysoké školy či jejich jednotlivé fakulty zohledňují výsledky zkoušky Matematika+ v rámci přijímacího řízení nebo stipendijního programu. Základní informace o zkoušce a aktuální seznam vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky naleznete zde.