NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Nepovinné zkoušky společné části

 • Kdo rozhodne o tom, zda a kolik nepovinných zkoušek bude žák konat?
  Jde výlučně o rozhodnutí konkrétního žáka. Protože se jedná o nepovinnou zkoušku, žák se může rozhodnout, že se k žádné nepovinné zkoušce nepřihlásí. Každý žák může konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky.
   
 • Má výsledek nepovinné zkoušky vliv na to, zda žák vykonal úspěšně maturitní zkoušku nebo nikoli? 
  Výsledek nemá vliv na celkové hodnocení maturitní zkoušky, a tedy ani na vydání maturitního vysvědčení. Hodnocení nepovinných zkoušek společné části se na základě dosažených výsledků převádí do klasifikace: uspěl či neuspěl.
   
 • Může žák konat opravnou zkoušku z nepovinné zkoušky? 
  Nikoli. Opravné zkoušky se konají pouze z povinných zkoušek. Pokud chce žák vykonat zkoušku odpovídající formou a obsahem společné části z daného předmětu, doporučujeme postupovat cestou tzv. jednotlivé zkoušky (viz oddíl Jednotlivá zkouška).