NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Občanský a společenskovědní základ

Ilustrační foto - rodina na pláži

Občanský a společenskovědní základ je zkušební předmět zařazený do společné části maturitní zkoušky (dále MZ). Žák může z tohoto předmětu konat zkoušku nepovinnou (viz model maturitní zkoušky ). Zkouška ze zkušebního předmětu občanský a společenskovědní základ je připravována a žákům nabízena ve dvou úrovních obtížnosti, a to v základní a vyšší. Volba úrovně obtížnosti je na svobodném rozhodnutí žáka.

Maturitní zkouška probíhá formou didaktického testu.

Požadavky k maturitní zkoušce občanského a společenskovědního základu (OSZ) jsou obsaženy v katalogu požadavků k OSZ – základní úroveň a katalogu požadavků k OSZ – vyšší úroveň.

Více o struktuře a charakteristice zkoušky se dočtete v sekcích: