NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Opravné a náhradní zkoušky společné části

 • Kolik má žák „pokusů“ na složení každé ze zkoušek maturity?
  Celkem tři, tedy zkoušku v řádném termínu a potom možnost 2 opravných termínů. Náhradní termín „neodebírá“ pokus. Tři pokusy se vztahují na všechny zkoušky bez výjimky, tj. i na zkoušky komplexní (skládající se z více dílčích zkoušek).

 • Musí žák konat společnou část maturity v řádném termínu?
  Ano, musí. Ačkoliv může vykonat maturitní zkoušku do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku, musí se žák přihlásit ke všem povinným zkouškám v prvním jarním zkušebním období, které následuje po ukončení jeho středního vzdělání. Tato povinnost vychází z novely vyhlášky č. 177 z roku 2011 - (§ 4, odst.4).

 • Co se stane, když žák nevykoná úspěšně nepovinnou zkoušku?
  Neúspěšný výsledek nepovinné zkoušky je zaznamenán na vysvědčení, ale do výsledku maturity se nezapočítává. Neúspěšně vykonanou nepovinnou zkoušku nelze opakovat formou opravné zkoušky. Je možno složit zkoušku jako tzv. jednotlivou zkoušku (viz sekce Jednotlivá zkouška), pokud ji v daném období (projektu) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevře.

 • Musí žák opakovat celou maturitu, neuspěje-li u dvou a více zkoušek?
  Nikoli. Žák opakuje vždy pouze ty zkoušky, u kterých neuspěl.

 • Musí žák konat opravnou zkoušku hned v podzimním zkušebním období, pokud na jaře neuspěl?
  Nikoli, je zcela na něm, v jakém z následujících zkušebních období se k opravné zkoušce přihlásí. Musí tak ale učinit do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy.

 • Komu je určena náhradní zkouška?
  Správně by se mělo říkat zkouška v náhradním termínu. Je určena těm žákům, kteří se k maturitní zkoušce v řádném termínu, popř. k opravné zkoušce přihlásí, ale nedostaví se k ní, řádně se omluví řediteli školy, a ten jejich omluvu uzná.
  Konáním zkoušky v náhradním termínu se nesnižuje počet možných opravných pokusů.

 • Jak se budou žákovi počítat opravné termíny, když žák z jedné dílčí zkoušky neuspěje, např. z písemné práce, a zároveň se omluví např. z ústní zkoušky?
  U komplexních zkoušek, tedy u zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků, se opravné pokusy počítají vždy za celou zkoušku. Pokud tedy žák z jedné dílčí zkoušky neuspěje, např. z písemné práce, a současně se omluví např. z ústní zkoušky, ztrácí jeden opravný pokus za celou komplexní zkoušku. Pokud by situace uvedená v otázce odpovídala stavu po prvním (řádném) termínu, pak má žák na složení dané zkoušky ještě dva opravné pokusy, přičemž v následujícím opravném termínu by konal pouze dílčí ústní zkoušku a písemnou práci.

 • Budou žáci konat opravné a náhradní zkoušky společné části ve škole, kde studovali?
  Náhradní a opravné zkoušky a dílčí zkoušky, které se konají formou didaktického testu nebo písemné práce, budou žáci skládat v podzimním zkušebním období pouze na vybraných, tzv. spádových školách. Dílčí ústní zkoušku budou žáci konat ve škole, kde studovali, resp. ve škole, na níž ukončili střední vzdělání. Náhradní a opravné zkoušky konané v jarním zkušebním období budou žáci skládat ve škole, na níž ukončili střední vzdělávání.

 • Kdo určí, na kterých školách se budou konat náhradní a opravné zkoušky v podzimním období, a kdo určí, na které škole konkrétní žák bude zkoušky konat?
  Síť škol, na kterých se budou konat opravné a náhradní zkoušky společné části, bude stanovena dohodou mezi Centrem, příslušnými středními školami a jejich zřizovateli. Jejich počet, umístění a kapacitu stanovuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, a  to z důvodu nutné bilance a optimalizace kapacit a potřeb. Bude tak však činit takovým způsobem, aby žák konal zkoušku ve spádové oblasti kmenové školy, kde ukončil poslední ročník vzdělávání.