NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Opravné zkoušky 2011

Ilustrační obrázek - test a tužka

Pro absolvování maturitní zkoušky (MZ) je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části, tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí. V případě komplexních zkoušek to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu).

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. V případě komplexních zkoušek opravuje všechny tři dílčí zkoušky, tedy celou komplexní zkoušku.

Opravné zkoušky společné části lze konat v 5 následujících letech po ukončení studia na střední škole.

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají! V případě nepovinných zkoušek lze opravnou zkoušku nahradit složením tzv. jednotlivé zkoušky.

Pro opravné zkoušky si může žák zvolit jinou úroveň obtížnosti, než si zvolil v řádném termínu. Pokud tedy konal zkoušku ve vyšší úrovni obtížnosti a neuspěl, může u opravné zkoušky zvolit úroveň základní.

Možné termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září, nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Stejně jako v řádném termínu maturitní zkoušky je podmínkou podání přihlášky řediteli příslušné školy, a to:

  • k podzimnímu termínu do 25. června (ředitel školy zanese do centrálního registru CZVV do 30. června),
  • k jarnímu termínu do 15. listopadu (ředitel školy zanese do centrálního registru CZVV do 30. listopadu).

Opravné a náhradní zkoušky se na rozdíl od řádného termínu konají pouze ve vybraných školách (tzv. spádových), tedy nikoli ve všech středních školách. Výjimkou jsou dílčí ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které koná žák ve škole, kde studoval.

Termín náhradních a opravných zkoušek v roce 2011

Náhradní a opravné zkoušky pro maturanty roku 2011 se konaly v měsíci září a říjen (společná i profilová část maturitní zkoušky). Konaly se na základě jednotného zkušebního schématu, který je vždy stanoven až na základě přihlášek žáků (důvodem je optimalizace časového rozvrhu zkoušek s cílem minimalizovat délku, po kterou se budou na školách konat).

Pozvánku ke konání náhradních a opravných zkoušek obdrželi žáci v průběhu posledního týdne prázdnin (přípravného týdne) na své „kmenové“ škole. V pozvánce bylo uvedeno kam a kdy se mají k příslušné zkoušce (zkouškám) dostavit.

Konkrétní termíny i časy konání opravných zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky v roce 2011 jsou stanoveny v maturitním kalendáři 2011.