NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Personální obsazení

Jednotlivé role maturitní generálky ve škole byly tyto:

ŘEDITEL ŠKOLY (popř. jím jmenovaná osoba):

 • měl odpovědnost za přípravu podmínek pro konání MAG‘10 ve škole;
 • odměna činila 150 Kč/hod. (cca 1.500 Kč/den administrace);
 • uzavíral dohodu o provedení práce (dále DPP) s CERMATem (v průběhu května a června 2010) a byl placen přímo CERMATem;
 • placen z prostředků ESF.

KOMISAŘ

 • konal funkci ve své škole;
 • návrh na jmenování do funkce podával ředitel školy CERMATu, do funkce byl jmenován ředitelem CERMATu;
 • odměna ve výši 130 Kč/hod (cca 1.300 Kč/den administrace);
 • uzavíral DPP s CERMATem (do 15. 9.) a byl placen přímo z CERMATu;
 • při jmenování neměl platný certifikát k výkonu funkce komisaře;
 • placen z prostředků ESF.

HODNOTITEL PÍSEMNÝCH PRACÍ

 • výkon funkce vyžadoval mít platný certifikát k výkonu funkce hodnotitele;
 • do funkce jmenován ředitelem školy (do 30. 9.);
 • odměna za práci ve výši 75 Kč za ohodnocenou písemnou práci;
 • forma odměny: mimořádná odměna v rámci pracovně právního vztahu ke škole, v případě externího hodnotitele DPP se školou;
 • zdroj finančních prostředků: účelová dotace z prostředků rozvojového programu RgŠ MŠMT „Maturitní generálka 2010“ (státní rozpočet).

ZADAVATEL

 • výkon funkce vyžadoval mít platný certifikát k výkonu funkce zadavatele;
 • do funkce jmenován ředitelem školy (do 30. 9.).