NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Písemná práce z cizího jazyka

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce je administrována v rámci jednotného zkušebního schématu. 
Písemná práce (PP) z cizího jazyka se skládá ze dvou částí. V každé části žák na základě zadání zpracovává jiný slohový útvar. Zadání PP je v českém nebo cizím jazyce v závislosti na úkolu, který má žák zpracovat. V každé části žák zpracovává jeden text odlišného typu, délky a na odlišné téma / situaci.

Organizace testování

Žáci pracují s testovým sešitem, do kterého si mohou dělat poznámky. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno používat během testování apod. Odpovědi žák zapisuje do záznamového archu (ZA), na kterém je vymezený prostor (včetně řádkování) pro zápis odpovědi. 

V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud tyto neobsahují zvláštní přílohy věnované specificky písemnému projevu / korespondenci. 

Vymezený čas:

60 minut

Čas vymezený na testování zahrnuje přečtení zadání i zápis odpovědí do záznamového archu.

Podrobné informace k písemné práci z cizího jazyka naleznete také v Příručce k písemné práci z CJ.

Písemnou prací se blíže zabývají další sekce: