NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Počet povinných zkoušek profilové části a pravomoc ředitele školy stanovit jejich obsah a formu

  • V maturitním modelu je stanoven počet povinných zkoušek profilové části variantně – 2 nebo 3. Kdo určí jejich počet?
    Počet povinných profilových zkoušek určuje ředitel školy v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem (RVP).
     
  • Může ředitel stanovit pravidlo, které by vyloučilo možnost žáka konat povinnou profilovou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal povinnou zkoušku ve společné části MZ?
    Ředitel školy stanovuje nabídku povinných a nepovinných profilových zkoušek, jejich formu, rozsah a termíny. Pokud hodlá zmíněnou možnost vyloučit, nic mu nebrání v tom, aby stanovil, že se povinná profilová zkouška koná např. z matematiky pro žáky, kteří ji nekonali v rámci společné části, a z cizího jazyka pro žáky, kteří ji nekonali v rámci společné části. V případě českého jazyka je situace ještě jednodušší. Vzhledem k tomu, že v rámci společné části konají zkoušku z češtiny všichni, v rámci profilové části ji ředitel školy nemusí vůbec nabídnout.