NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Předmětová skladba

Předmětová nabídka obsahovala povinné zkoušky společné (státní) části nové maturity pro rok 2011 – tzn. český jazyk a literaturu, cizí jazyk (výběr z AJ, NJ, ŠJ, RJ, FJ) a matematiku. Nabídka nezahrnovala nepovinné maturitní předměty (kromě cizích jazyků a matematiky, které byly v nabídce taktéž v rámci nepovinných předmětů), protože by to znamenalo větší časovou i finanční náročnost.

V rámci generální zkoušky maturity byla ověřována její písemná část – didaktický test a písemná práce. Žáci tak konali:

 1. z českého jazyka a literatury didaktický test a písemnou práci;
 2. z cizího jazyka didaktický test a písemnou práci;
 3. z matematiky didaktický test.

Ústní zkoušky v MAG´10 ověřovány nebyly, byly ověřeny v dubnu 2009 na 64 školách při první maturitní generálce, která byla provedena na vybraných školách. Každá škola si však mohla ústní zkoušku vyzkoušet ve své režii už při maturitě 2010 v rámci projektu Ústní zkouška 2010 nebo kdykoli jindy se zadáním (pracovními listy) CERMATu.

Stejně jako tomu bylo při ostré maturitě v roce 2011, žák si vybíral 2 povinné zkoušky a úroveň obtížnosti pro každou z nich. V případě zájmu mohl konat ještě jednu nepovinnou zkoušku.

Možné scénáře volby zkoušek byly tedy následující:

 1. Volba dvou povinných zkoušek:
  a)     ČJL a M.
  b)     ČJL a CJ.
 2. Volba dvou povinných a jedné nepovinné zkoušky:
  a)     ČJL a M; CJ.
  b)     ČJL a CJ1; CJ2.
 3.  c)     ČJL a CJ; M.
   

Žáci si sice při generálce nemohli vyzkoušet tentýž předmět v obou úrovních, ale právě proto testy a zadání písemných prací zůstávaly ve školách a posléze byly vyvěšeny na web - Testy a zadání Maturitní generálky 2010. CERMAT navíc dodal záznamové archy (kam se vepisují odpovědi didaktického testu) i klíče správných řešení. Učitelé tak mohli se žáky udělat zkoušky v opačné úrovni obtížnosti, než si žák zvolil při MAG´10, sami, tj. mimo rámec maturitní generálky.