NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Přihlášení k maturitní zkoušce

 • Jak se žák přihlásí k maturitní zkoušce? 
  Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince pro jarní zkušební období, do 25. června pro podzimní zkušební období, a to řediteli školy. Ředitel školy poté do 15. prosince pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období přihlásí své žáky ke zkouškám společné části do centrálního informačního systému Centra. Pozor, pro opravné a náhradní zkoušky musí žák vždy znovu podat přihlášku – není přihlášen automaticky.
   
 • Má žák možnost opravit po tomto termínu například výběr předmětu?
  Nikoli. Volba předmětů na přihlášce k 1. prosinci je závazná a pro daný termín zkoušky konečná. Jakákoli změna tohoto typu po termínu není přípustná. Přípustné jsou pouze změny, které vyplývají z institucionálních změn (škola se např. k 1. lednu sloučí s jinou), popř. změny, kdy žák přestupuje na jinou školu. Žák obdrží tzv. výpis z přihlášky nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených. Jde o zpětnou kontrolu, zda při zápisu do informačního systému Centra nedošlo k chybě.
   
 • Musí se žák ke každému zkušebnímu období vždy znovu přihlašovat? Tedy na řádný termín, na opravnou zkoušku, popř. náhradní zkoušku?
  Pokud chce žák složit maturitní zkoušku, musí se k ní vždy přihlásit. Termíny pro podání přihlášek k jednotlivým termínům jsou stanoveny vyhláškou č. 177/2009 Sb. v aktuálním znění.
 • Opravné a náhradní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají na vybraných středních školách. Má žák možnost si vybrat při přihlášení, na jaké škole bude chtít opravnou či náhradní zkoušku konat?
  Nikoli. Profilové zkoušky a ústní zkoušky žák koná vždy na škole, jíž byl žákem. Didaktické testy a písemné práce bude konat na škole, na kterou bude přidělen. Na jakou školu byl žák přidělen, se dozví z pozvánky k maturitní zkoušce, kterou mu předá ředitel školy po 15. srpnu. Ve výjimečných případech (např. když se žák přestěhuje do jiného města) lze k žádosti žáka při stanovování spádové školy přihlížet. Žák by měl v takovém případě zaslat odůvodněnou žádost na info@cermat.cz nejpozději do 30. června.