NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Projekt HELP

Jednou z 12 aktivit projektu PRO.MZ je i projekt HELP, který je zaměřen na komplexní prevenci rizika zvýšené segmentové neúspěšnosti žáků v prvních letech reformy maturitní zkoušky. Cílem projektu je snížit nebo přímo odstranit rizika dopadu zavedení nové maturitní zkoušky, zejména v těch středních školách, které již dnes vykazují nadměrnou koncentraci žáků neúspěšných při studiu a maturitní zkoušce. Rizikovými segmenty mohou být některé typy či formy studia, určité skupiny škol nebo studijní obory apod. Jednoduše řečeno – HELP je projektem, který má za úkol zjistit možnou zvýšenou neúspěšnost žáků při maturitní zkoušce v některých oblastech středního školství a pomoci vyvarovat se jí. Jedním z jejích zjištění může být např. to, že žáci nástavbového studia mohou mít problém se zvládnutím zkoušky z cizího jazyka, protože výuka cizích jazyků je v této formě studia dotována nízkým počtem vyučovacích hodin, předpokládá určitou úroveň znalostí a dovedností z předchozího studia, které nebylo dosaženo, apod.

MIKROSONDA HELP 1 (MS HELP 1) je prvním šetřením v rámci uvedené aktivity a je zaměřena na identifikaci rizikových míst středoškolského vzdělávání, popis hloubky a rozsahu rizika a identifikaci jeho klíčových příčin.

Vzhledem k množství právě realizovaných projektů v posledních ročnících vybraných středních škol se výzkumné šetření MIKROSONDA HELP 1 uskuteční na podzim tohoto roku (listopad – prosinec 2009). V současné době jsou školy plně vytíženy přípravami vlastních maturitních zkoušek, konáním praktických zkoušek, písemnými maturitními pracemi a přípravami přijímacího řízení ke studiu na středních školách, a proto byl v harmonogramu MIKROSONDA HELP 1 vybrán podzimní termín šetření. Školy, na které je šetření zaměřeno, budou o podmínkách účasti, organizaci a průběhu včas informovány.