NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Schéma realizace

Jednotlivé fáze projektu Studenti studentům jsou následující:

  1. Dne 31. 10. 2012 odeslalo Studentské fórum, o. s. všem středním školám e-mailem oslovovací dopis informující o projektu Studenti studentům a možnosti se do něj zapojit.
  2. Škola, která se na základě oslovovacího dopisu rozhodne do projektu zapojit, zaregistruje svou školu na adrese http://sfregistr.novamaturita.cz prostřednictvím lehkého přihlašovacího formuláře. Může tak učinit kdykoli v období od listopadu 2012 do poloviny března 2013. Při správném vyplnění formuláře obdrží škola na uvedenou e-mailovou adresu potvrzující e-mail.
  3. Na základě registračního formuláře se škole ozve jeden z koordinátorů ze Studentského fóra a domluví konkrétní termín konání semináře na dané škole, popř. zodpoví související dotazy. 
  4. V dohodnutý termín se do školy dostaví dvojice lektorů Studentského fóra, kteří jsou detailně seznámeni se všemi aspekty nové maturity – prošli školením CERMATu. Seminář, stejně jako doprovodné materiály, které účastníci obdrží, jsou zdarma. 
  5. Účastníci absolvují tříhodinový seminář (4 vyučovací hodiny), během kterého obdrží informační materiály, vyslechnou prezentaci a mohou klást dotazy a diskutovat s lektory i ostatními účastníky. 
  6. Účastníci semináře mají i nadále možnost komunikace se „svými“ lektory prostřednictvím Facebooku (profil Studentské fórum) a přísun informací z CERMATu přes tentýž profil nebo přes oficiální profil CERMATu Udělám maturitu. Školy, resp. žáci, tak získají jedinečný přístup k aktuálním informacím a možnost klást dotazy k nové maturitě lektorům - studentům, které osobně znají.