NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Semináře pro ředitele

neboli BOSS 2010

Při příležitosti rozeslání přihlášek k Maturitní generálce 2010 (MAG´10) uspořádal CERMAT ve spolupráci s odbory školství krajských úřadů v termínu od 3. 5. do 12. 5. 2010 konzultační semináře pro vedení škol. Jejich cílem bylo osobně přinést přesné, nezkreslené a úplné informace o přípravě, podmínkách a financování MAG’10 a o přípravě maturitní zkoušky v roce 2011 přímo ředitelům škol nebo jejich oprávněným zástupcům a poskytnout jim prostor pro diskuzi nejen na toto téma.

V rámci semináře byla probírána zejména následující témata:

  1. Vyplnění přihlášky školy k MAG’10;
  2. Smluvní a finanční zajištění MAG’10 – odměňování jednotlivých funkcí;
  3. Přihlašování žáků k MAG’10 včetně možnosti zajištění posudku pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek při konání maturitní zkoušky;
  4. Proces přípravy a realizace MAG’10 ve škole;
  5. Podmínky implementace a užívání technických prostředků CZVV umístěných ve škole pro zajištění MAG’10 a maturitní zkoušky;
  6. Příprava maturitní zkoušky 2011 – školský zákon a vyhláška, maturitní kalendář, vzdělávání;
  7. další témata podle zájmu účastníků a disponibilního času.

Součástí semináře byla i prezentace funkcionalit datového a digitalizačního terminálu.

V každém kraji bylo nabízeno několik termínů konání seminářů dle počtu škol v příslušném kraji. Maximální počet účastníků semináře byl stanoven na 30 tak, aby bylo možné zodpovědět všechny případné dotazy. Délka semináře byla stanovena na cca 2,5 hodiny. Semináře byly organizovány tak, aby byla zajištěna minimální dojezdová vzdálenost potenciálních účastníků. Přednášejícími byli pracovníci CERMATu disponující komplexními informacemi o maturitní zkoušce i její generálce.

Celkem proběhlo 47 seminářů ve všech krajích ČR a zúčastnilo se 993 zástupců z 832 škol z celé České republiky.