NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Stanoviska ke školským právním předpisům

  • Může být žák, který nevykonal úspěšně maturitní zkoušku v řádném a dvou opravných termínech, znovu přijat ke studiu na střední škole a přihlásit se k maturitní zkoušce?
    Žádné ustanovení školských právních předpisů nebrání tomu, aby bývalí žáci školy po neúspěšném absolvování druhé opravné maturitní zkoušky požádali o přijetí ke vzdělávání v jakémkoli oboru vzdělání v jakékoli střední škole (tj. i v tomtéž oboru na téže škole, kde úspěšně ukončili čtvrtý ročník), a to i do vyššího ročníku. Rozhodnutí o přijetí je v kompetenci ředitele školy. Neúspěšným maturantům, kteří vyčerpali všechny opravné termíny, by po nové přípravě (přípravu absolvují tím, že nastoupí znovu do vyššího ročníku střední školy) měla být dána možnost znovu se pokusit maturitní zkoušku vykonat v řádném a dvou opravných termínech. V takovém případě si žák podává novou přihlášku a může zvolit jinou skladbu předmětů, ze kterých chce maturitu složit. K předešlým výsledkům se nepřihlíží.

  • Může tedy žák opakovat rovnou čtvrtý ročník ve stejném oboru a na stejné škole?
    Školský zákon sice neumožňuje žákům opakovat ročník, který úspěšně ukončili (viz § 66 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.), protože opakování ročníku je možné pouze u žáků, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nebo nemohli být hodnoceni. O nepřípustné opakování ročníku by se však jednalo pouze v případě, že by se bývalý žák v bezprostředně následujícím školním roce vzdělával znovu ve čtvrtém, již úspěšně ukončeném, ročníku. Pokud tedy žák úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání ve školním roce 2014/2015, pak se od 1. 9. 2016 (tj. školní rok 2016/2017) může pokusit znovu o přijetí do posledního ročníku stejného oboru vzdělání ve škole, kde se již vzdělával. Rozhodnutí o přijetí je opět v kompetenci ředitele školy.