NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Testy a zadání

V této záložce naleznete testy a zadání z posledního ročníku maturitní zkoušky, soubory vzorových úloh a aktuální ilustrační testy.

Ke stažení:

Ilustrační testy jsou vydávány pouze v případě, že dojde k dílčí úpravě konceptu didaktického testu na základě změny v katalogu požadavků pro příslušný předmět. V takovém případě Centrum vždy s předstihem zveřejní ilustrační testy z toho předmětu společné části maturitní zkoušky, kterého se úprava týká. Pakliže k žádné úpravě konceptu didaktického testu nedojde, Centrum ilustrační testy nevydává. Zveřejněné testy slouží pouze k tomu, aby žáci znali typy možných úloh a aby měli představu, jak jsou úlohy a testy formálně koncipovány.

Všem maturantům doporučujeme pečlivě si pročíst katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky, které poskytují informace o požadavcích kladených na žáky středních škol s maturitní zkouškou. Kromě zmíněných požadavků obsahují základní specifikace zkoušek a příklady testových úloh a zadání.

Pravidla pro možnost využití obsahu webových stránek Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání - ke stažení ve formátu PDF