NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Ústní zkouška 2010

Projekt Ústní zkouška 2010 vznikl s cílem umožnit středním školám realizovat část maturitní zkoušky podle nové koncepce reformované maturitní zkoušky již v roce 2010. Toto opatření vyšlo vstříc školám i žákům, kteří byli v průběhu studia nebo jeho části připravováni na novou maturitní zkoušku.Tato možnost se týkala pouze ústní zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a z předmětu cizí jazyk (školy mohly volit z pracovních listů pro anglický, německý, francouzský, ruský a španělský jazyk). Školy měly možnost se rozhodnout, zda budou konat ústní zkoušku stejně jako doposud, nebo zda využijí výše zmíněné možnosti. Zároveň tím byla poskytnuta možnost hodnotitelům, aby si vyzkoušeli v praxi znalosti a dovednosti, které získali v průběhu školení v rámci aktivity CISKOM.

Jako první informovalo o této možnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 18. 12. 2009.

V níže uvedených odkazech jsou k nalezení informace o ústní maturitní zkoušce 2010 pro český jazyk a literaturu a pro cizí jazyky a také možnosti, jakým způsobem bylo možné se do projektu zapojit: od pouhého stažení si pracovních listů, po plné zapojení, kdy škola komunikovala s CERMATem formou zpětné vazby a poskytnutí výsledků v ústní zkoušce a měla možnost se zapojit do pilotáží dílčích zkoušek (písemná práce a didaktický test).

Využití pracovních listů:

Přihlašování škol k projektu bylo zprovozněno přes přihlašovací aplikaci vytvořenou pro účely tohoto projektu prostřednictvím přístupového hesla do IS CERTIS, přihlašovacím jménem bylo REDIZO školy.

Pracovní listy z českého jazyka a literatury byly zpřístupněny ke stažení od 15. 3. 2010.

Pracovní listy z cizích jazyků byly zpřístupněny ke stažení od 1. 4. 2010.