NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Uzpůsobení podmínek

Charakteristika uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky pro žáky s PUP MZ


Žáci s PUP MZ potřebují k plnému prokázání svých vědomostí a dovedností uzpůsobené podmínky zkouškové situace. Uzpůsobené podmínky konání maturitní zkoušky však nezahrnují možnost prominutí zkoušek.
 
Základním předpokladem pro efektivní využití navržených uzpůsobení je skutečnost, že je žák doposud ve výuce využíval a je na ně zvyklý (bezpečně zvládá obsluhu kompenzačních pomůcek, je zvyklý na komunikaci s asistentem apod.). Situace u MZ nesmí být z hlediska uzpůsobení podmínek pro žáka ničím novým, v opačném případě by realizovaná uzpůsobení měla nulový, nebo dokonce negativní efekt.

Celkový přehled uzpůsobení podmínek

Uzpůsobené podmínky pro konání MZ zahrnují:

Vybraná uzpůsobení podmínek:
 1. Asistence speciálněpedagogická:

     •    Praktický asistent
     •    Asistent – zapisovatel
     •    Asistent – předčitatel
     •    Motivující asistent
     •    Asistent – modifikátor
   
 2. Asistence technická