NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Víte, že…

Povinné zkoušky:

Ilustrační foto - student

 • Český jazyk
  Neexistuje žádný centrálně nařízený seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (dříve tzv. kánon literárních děl). Školní seznam literárních děl sestavuje sama škola, v počtu 60 literárních děl. Uvedené číslo 60 je minimální počet nabízených titulů, horní hranice není stanovena. 
   
 • Cizí jazyky
  Centrálně je nabízeno 5 cizích jazyků – anglický, francouzský, německý, španělský a ruský. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda žák volený cizí jazyk na dané střední škole sám studoval.
   
 • Matematika
  Není povinná! V letech 2011–2020 je jednou z možností volby v rámci druhé povinné zkoušky, druhou je cizí jazyk.   
   

Nepovinné zkoušky:

 • Nepovinné = dobrovolné
  Zda a kolik nepovinných zkoušek bude žák konat, je výlučně na jeho svobodném rozhodnutí. Protože se jedná o nepovinnou zkoušku, může se rozhodnout, že žádnou nepovinnou zkoušku konat nebude. Nejvýše si může zvolit 2 nepovinné zkoušky.
   
 • Vliv na maturitní zkoušku
  Neúspěch u nepovinné zkoušky nemá vliv na úspěšné složení maturitní zkoušky. Jinak řečeno, pokud žák neuspěje u nepovinné zkoušky, neohrožuje to úspěšné složení jeho maturity.
   
 • Opravná zkouška
  Žák nemůže konat opravnou zkoušku z nepovinné zkoušky. Opravné zkoušky se konají pouze z povinných zkoušek. Pokud si chce žák zopakovat nepovinnou zkoušku, musí postupovat cestou tzv. jednotlivé zkoušky.