NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Výsledky MZ

Výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou žákům sdělovány primárně ředitelem jejich kmenové školy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat žákům jakékoliv výsledky.

Didaktické testy

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 10. září 2018 v odpoledních hodinách. Ředitelé škol pak tyto výpisy předávají žákům nejpozději následující pracovní den, tj. 11. září 2018.

Informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky (didaktických testů) konané v podzimním zkušebním období 2018 naleznete zde.

Písemné práce

Výsledky písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků budou předávány ředitelům škol průběžně v týdnu od 10. do 17. září 2018. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.

Ústní zkouška

Výsledek ústní zkoušky sděluje žákům zkušební maturitní komise vždy na konci zkušebního dne.

Výsledná známka na vysvědčení

Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.
Pro pomoc s výpočtem známky z výsledků jednotlivých dílčích zkoušek lze využít také Maturitní kalkulačku.

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro podzimní zkušební období je zpřístupněn žákům na adrese vpz.cermat.cz.

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na soukromou e-mailovou adresu. Více informací k výsledkovému portálu žáka naleznete zde.

Analytická zpráva - výsledky maturitní zkoušky

Centrum každoročně zveřejňuje Výroční zprávu, jejíž součástí je i analytická zpráv s výsledky maturitní zkoušky v příslušném roce. Zpráva s výsledky za rok 2017 včetně vývoje od roku 2011 je dostupná zde.