NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Výsledné hodnocení maturitní zkoušky

 • Obdrží žák protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka i v případě, že u zkoušky neuspěl a musí konat opravnou zkoušku?
  Na rozdíl od maturitního vysvědčení, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky obdrží i žáci, kteří maturitu nevykonali v daném zkušebním období úspěšně, resp. žáci, kteří nesložili společnou část maturitní zkoušky. Je to tedy oficiální doklad o aktuálním výsledku společné části maturitní zkoušky.
   
 • Jak se řeší žádost o přezkum proti výsledku maturitní zkoušky?
  Pokud žák zjistí chybu v hodnocení svých zkoušek, podá podle §82 školského zákona písemnou žádost o přezkoumání výsledku zkoušky. Žádost podává přímo, nikoli prostřednictvím školy:

  a) v případě didaktického testu je možné žádost podat nejpozději do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou. Žádost podává žák doporučeně na MŠMT, které žáka o výsledku vyrozumí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. V textu žádosti by mělo být uvedeno přesně jméno a příjmení žáka, identifikační číslo (číslo v horním rohu pozvánky k maturitě nebo na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce potvrzeném ředitelem školy); dále název a sídlo kmenové školy, nezbytná je i doručovací adresa žáka a předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušku).
  Podrobné informace k podání žádosti o přezkum včetně elektronických formulářů ke stažení naleznete zde.
 • Adresa pro podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 7
  118 12 Praha 1
   
  b) v případě písemné práce a ústní zkoušky společné části se žádosti podávají příslušnému krajskému úřadu nebo magistrátu, pod který příslušná škola spadá (v případě Prahy pak Magistrátu Hlavního města Prahy). U písemných prací společné části maturitní zkoušky je také nejzazší termín pro písemné podání žádosti o přezkum výsledku do 20 dnů od konce období pro konání písemných prací společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou. Krajský úřad nebo magistrát zašle vyrozumění nebo rozhodnutí ve věci žádosti o přezkum do 30 dnů od doručení žádosti.

  Pokud byl žák z některé zkoušky vyloučen, může stejnou cestou a ve stejných termínech podat rovněž žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky.
  V případě, že byly v průběhu písemné práce nebo ústní zkoušky porušeny právní předpisy, nebo se vyskytly závažné nedostatky, které ovlivnily výsledek zkoušky, může žák podat žádost o přezkoumání průběhu zkoušky. Podává ji krajskému úřadu ve stejných, výše uvedených termínech. V případě didaktického testu se dle zákona žádost o přezkoumání průběhu zkoušky nepodává.
  V textu žádosti by mělo být uvedeno přesně jméno a příjmení žáka, identifikační číslo (šestimístné číslo v horním rohu pozvánky k maturitě nebo na výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce potvrzeném ředitelem školy) a dále název a sídlo kmenové školy a nezbytná je i doručovací adresa žáka.

  Žádosti o přezkoumání výsledku zkoušky se neposílají do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, neboť to není institucí oprávněnou zákonem vyřizovat tyto žádosti. Pokud tak žák učiní, bude mu žádost vrácena a ztratí tak čas, který může být rozhodujícím faktorem pro správné a včasné podání žádosti.
   
 • Jak postupovat v případě, že si žák den před písemnou prací např. zlomil ruku?
  V případě, že se žák nemůže dostavit k vykonání zkoušky a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v některém z dalších zkušebních období. Má-li žák zájem i přes svůj handicap skládat maturitní zkoušku, může požádat ředitele školy o upravení podmínek konání své MZ. Je v kompetenci ředitele školy podmínky žákovi upravit dle §20 odst. 4 vyhlášky 177/2009 Sb.
   
 • Za jakých okolností může žák nahlédnout do své zkušební dokumentace?
  Žák může požádat ředitele školy kdykoli o nahlédnutí do své zkušební dokumentace.
   
 • Kdy se dozvím výsledky didaktického testu?
  Výsledky didaktických testů se žáci dozvědí z tzv. výpisu výsledků didaktických testů. . Žák obdrží výpis v jarním zkušebním období nejpozději do 16. května, v podzimním zkušebním období nejpozději do 11. září. Na výpisu je uvedeno, zda žák zkoušku konal, zda uspěl a dále úspěšnost žáka v procentech a jeho percentilové umístění.