NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zadání písemných zkoušek 2018 - jaro

Český jazyk a literatura

Zadání písemné práce
Záznamový arch písemné práce

Zadání didaktického testu
Záznamový arch didaktického testu
Klíč správných řešení

Validační protokol - úlohy
Validační protokol - test


Český jazyk a literatura - verze pro zrakově postižené ZP_14

Zadání didaktického testu pro zrakově postižené ZP_14
Vzhledem k tomu, že výchozí text k úlohám 9–12 a zadání úloh 9–12 v didaktickém testu z českého jazyka a literatury byly v upraveném testu pro zrakově postižené žáky modifikovány, uveřejňujeme uvedený test v úpravě ZP_14. Obsahovou úpravu testových zadání pro žáky zrakově postižené umožňuje vyhláška č. 177/2009 Sb. Modifikovaný test přitom musí zůstat srovnatelný s testem pro intaktní žáky, nové úlohy musí v maximální možné míře zachovávat obsahovou specifikaci testu.

Český jazyk a literatura - verze pro neslyšící

Zadání písemné práce pro neslyšící žáky
Záznamový arch písemné práce pro neslyšící žáky
Zadání písemné práce v českém znakovém jazyce

Zadání didaktického testu pro neslyšící žáky
Záznamový arch didaktického testu pro neslyšící
Zadání didaktického testu v českém znakovém jazyce
Klíč správných řešení

Validační protokol - úlohy
Validační protokol - test

 

Matematika

Zadání didaktického testu
Záznamový arch didaktického testu
Klíč správných řešení

Validační protokol - úlohy
Validační protokol - test

 

Anglický jazyk

Zadání písemné práce
Záznamový arch písemné práce

Zadání didaktického testu
Záznamový arch didaktického testu
Poslechový subtest - ke stažení ve formátu .zip
Klíč správných řešení

Validační protokol - úlohy
Validační protokol - test

 

Anglický jazyk - verze pro neslyšící

Zadání písemné práce pro neslyšící žáky
Zadání písemné práce v českém znakovém jazyce
Záznamový arch písemné práce pro neslyšící žáky

Zadání didaktického testu pro neslyšící žáky
Zadání didaktického testu v českém znakovém jazyce
Záznamový arch pro neslyšící žáky 
Klíč správných řešení

Validační protokol - úlohy
Validační protokol - test


 

Ruský jazyk

Zadání písemné práce
Záznamový arch písemné práce

Zadání didaktického testu
Záznamový arch didaktického testu 
Poslechový subtest - ke stažení ve formátu .zip 
Klíč správných řešení

Validační protokol - úlohy
Validační protokol - test

 

Španělský jazyk

Zadání písemné práce
Záznamový arch písemné práce

Zadání didaktického testu
Záznamový arch didaktického testu
Poslechový subtest - ke stažení ve formátu .zip
Klíč správných řešení

Validační protokol - úlohy
Validační protokol - test

 

Francouzský jazyk

Zadání písemné práce
Záznamový arch písemné práce

Zadání didaktického testu
Záznamový arch didaktického testu
Poslechový subtest - ke stažení ve formátu .zip
Klíč správných řešení

Validační protokol - úlohy
Validační protokol - test


Německý jazyk

Zadání písemné práce
Záznamový arch písemné práce

Zadání didaktického testu
Záznamový arch didaktického testu
Poslechový subtest - ke stažení ve formátu .zip
Klíč správných řešení

Validační protokol - úlohy
Validační protokol - test