NOVÁ MATURITA

MATURITA 2017
SPOLEČNÉ MENU

Zkoušky a předměty

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.

Povinná či nepovinná zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu.

Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek:

  • didaktického testu,
  • písemné práce,
  • ústní zkoušky.

Důvodem této komplexnosti je potřeba:

  • obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta,
  • vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení následně povede ke snižování jejího významu při výuce.

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně s ústními zkouškami profilové části maturity před zkušební maturitní komisí.

 Společná část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

ROK SPOLEČNÁ ČÁST   PROFILOVÁ ČÁST  
2019 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy                   

max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků.

U zkoušky z cizího jazyka (jak povinné, tak nepovinné) je možné si vybrat mezi angličtinou, němčinou, španělštinou, francouzštinou a ruštinou. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.