NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zkoušky a předměty - 2011 a 2012

Zkoušky ze všech zkušebních předmětů mají formu didaktického testu. Výjimkou jsou pouze zkoušky z jazyků – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Ty mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo nepovinnou.

Komplexní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek:

  • didaktického testu,
  • písemné práce,
  • ústní zkoušky.

Důvodem této komplexnosti je potřeba:

  • obsáhnout všechny klíčové součásti jazykových dovedností maturanta,
  • vyhnout se riziku, že absence některé dovednostní složky při hodnocení následně povede ke snižování jejího významu při výuce.

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce a didaktického testu jsou centrálně administrovány. To znamená, že mají centrálně stanovené zadání zkoušky a probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Dílčí zkouška konaná formou ústní zkoušky se koná společně s ústními zkouškami profilové části maturity před zkušební maturitní komisí.

Maturita 2011

Pro školní rok 2010/2011 platilo, že zkoušky konané v rámci jednotného zkušebního schématu probíhaly v červnu po ukončení zkoušek konaných formou ústního zkoušení. Volba úrovně obtížnosti se v případě komplexní zkoušky vztahovala na všechny tři její dílčí zkoušky! Žák uspěl u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složil všechny tři její dílčí zkoušky. V případě, že žák některou dílčí část komplexní zkoušky nevykonal úspěšně, opakoval celou komplexní zkoušku z daného předmětu.

Maturita 2012

Zkoušky konané v rámci jednotného zkušebního schématu ve školním roce 2011/2012 probíhají  v květnu a po nich následují dílčí zkoušky konané formou ústního zkoušení. Volba úrovně obtížnosti se v případě komplexní zkoušky vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky!

Od školního roku 2011/2012 platí pravidlo, že žák si již nemůže přihlásit k nepovinné zkoušce stejný předmět (byť odlišné úrovně obtížnosti), z něhož koná zkoušku povinnou, toto pravidlo platí bez výjimky.

Stejně jako v roce 2011 platí, že žák uspěje u komplexní zkoušky pouze tehdy, pokud úspěšně složí všechny tři její dílčí zkoušky. Avšak v případě, že žák některou dílčí část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku. Toto však neplatí v případě, kdy si žák pro opravnou zkoušku zvolí jinou úroveň obtížnosti. V takovém případě žák opravnou zkoušku koná v plném rozsahu všech dílčích zkoušek.

Společná (státní) část maturitní zkoušky, kterou zajišťuje CERMAT, nabízí ve školním roce 2010/1011 a 2011/2012 zkoušky z celkem 14 zkušebních předmětů. Součty zahrnují 5 nabízených cizích jazyků.

Předměty společné části maturitní zkoušky


Rok Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky

2011

a

2012

1. český jazyk a literatura cizí jazyk (Z / V)
matematika (Z / V)
občanský a společenskovědní základ (Z / V)
biologie
fyzika
2. cizí jazyk nebo matematika chemie
dějepis
zeměpis
dějiny umění
český jazyk a literatura (Z / V) - pouze pro šk. rok 2010/2011!
Z – základní úroveň obtížnosti zkoušky; V – vyšší úroveň obtížnosti zkoušky

Související informace:

  • Všechny zkušební předměty mají svůj „manuál“ – tzv. katalog požadavků, a to pro základní a vyšší úroveň zvlášť. Tyto katalogy poskytují svým čtenářům informace o požadavcích kladených na žáky středních škol s maturitní zkouškou.
  • Zkušební předměty jsou žákům nabízeny ve dvou úrovních obtížnosti – základní a vyšší. Bližší informace najdete v sekci Dvě úrovně obtížnosti.
  • Při neúspěchu u povinné zkoušky (zkoušek) v řádném termínu maturitní zkoušky koná žák opravnou zkoušku. Více se dozvíte v sekci Opravné zkoušky2011 a Opravné zkoušky 2012.