NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Zveřejnění zadání písemných prací z cizích jazyků

11.04.2019
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání písemných prací z cizích jazyků v jarním zkušebním období 2019. Zadání naleznete zde.

Výsledky písemných prací z cizích jazyků budou předány řediteli školy nejpozději poslední pracovní den před zahájením ústní zkoušky žáka, nejpozději však 29. května 2019. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.

Zadání ostatních písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky budou zveřejňována postupně v den konání příslušné zkoušky.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje, že informace ze zdrojů mimo oficiální portály www.novamaturita.cz, www.cermat.cz a FB profil Udělám maturitu, mohou být nepřesné, neúplné a zavádějící.
Jediným oficiálním zdrojem správných a pravdivých informací či uveřejněných zadání zkoušek mohou být pouze výše zmíněné informační a komunikační kanály.